Tarık Gandur

Uzman Psikolog, Klinik Psikolog DR. Adayı

2002 yılında  İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ nden mezun oldum. Psikoloji alanındaki yüksek lisansımı Ege Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Aile Danışmanlığı bölümünde tamamladım. 2016 yılında Adnan Menderes Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Doktora çalışmalarına başladım. Halen bu programda tez aşamasında çalışmalarıma devam ediyorum. 

Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi alanında konunun duayenlerinden Dr. Stephen Langer ile yaptığım çalışmalar sonucunda Uluslararası Çözüm Odaklı Eğitim Enstitüleri Birliği’nin (IASTI) Çözüm Odaklı Uygulayıcı olarak tanıdığı Türkiye’deki ilk ve tek terapist oldum.  

Halen üyesi olduğum Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi bünyesinde geçmiş yıllarda Travma, Afet ve Kriz Birimi ve LGBTİ Biriminde koordinatör olarak ve İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştım. Soma, Ankara Patlaması, COVİD-19 ve İzmir Depremi başta olmak üzere travma ve afet durumlarında gönüllü destek verdim ve halen de bu hizmetlerime devam etmekteyim. 

Mesleki Bilgiler

Eğitim

 • Psikoloji Lisans– İstanbul Bilgi Üniversitesi  
 • MBA (İşletme Yüksek Lisans) – İstanbul Bilgi Üniversitesi 
 • Psikoloji (Aile Danışmanlığı) Yüksek Lisans– Ege Üniversitesi
 • Klinik Psikoloji Doktora – Adanan Menderes Üniversitesi (Devam)

Sertifika ve Belgelerimden Bazıları

 • Çözüm Odaklı Terapi
  17 Mayıs 2015 tarihinde Uluslararası Çözüm Odaklı Eğitim Enstitüleri Birliği (IASTI) tarafından Çözüm Odaklı Uygulayıcı ünvanını kullanmaya hak kazanmıştır. Tarık Gandur Türkiye’de bu ünvana sahip ilk ve tek uygulayıcıdır.

 • Şevkat Odaklı Terapi 
  İleri Düzey eğitimini yaklaşımın kurucusu Paul Gilbert ile tamamlamıştır.
 • Bilişsel Davranışçı Terapi
  Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nden Prof Dr. Hakan Türkçapar yönetiminde BDT Temel ve Beceri Kazandırma Eğitimlerini almıştır. 
 • EMDR 
  EMDR 1. düzey uygulayıcı eğitimini almıştır. 
 • Tramva ve Müdahale
  Türk Psikologlar Derneği, Uluslararsı Travma Çalışmaları Derneği ve Northwest Brief Therapy Center gibi ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli eğitimler almıştır.

  Tüm Eğitimler

Tecrübelerimden Bazıları

 • Adnan Menderes Üniversitesi Psikiyatri Polikliniği (Doktora Kapsamında) – Psikolog
 • Motive Psikolojik Hizmetler– Kurum Müdürü ve Psikoterapist 
 • Uzunada Deniz Komutanlığı (Askerlik Hizmeti Kapsamında) – Rehberlik Danışmanlık Birim Amiri
 • Türk Psikologlar Derneği COVİD-19 Destek Projesi (Gönüllü Çalışma) – Psikolojik Destek ve Psikoterapi
 • Türk Psikologlar Derneği İzmir Depremi Destek Projesi (TPD Gönüllü Çalışma) – Psikolojik Destek ve Psikoterapi
 • Türk Psikologlar Derneği SomaDA Psikolojik Destek Projesi (Gönüllü Çalışma) – Psikolojik Destek ve Psikoterapi
 • Türk Psikologlar Derneği Ankara Patlaması Destek Projesi (Gönüllü Çalışma) – Psikolojik Destek, Psikoterapi ve Koordinasyon
 • Dışkapı SSK Hastanesi Psikiyatri Polikliniği Gençlik Ünitesi (Gönüllü Çalışma)– Psikolog

Detaylı Özgeçmiş

Lise eğitimini Ankara’da Charles de Gaulle Fransız Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2002 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü‘ nden mezun oldu. 2009 yılında aynı üniversitenin İşletme Bölümü Yüksek Lisans ( MBA ) Programını tamamladı. Gandur, ikinci yüksek lisansını Ege Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Aile Danışmanlığı bölümünde tamamlamıştır. Gandur 2016 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora programına kabul edilmiştir ve halen buradaki eğitimine devam etmektedir.

Gandur, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikoterapi Derneği Başkanı ve Çözüm Odaklı Terapinin duayenlerinden, Dr. Stephen Langer’den eğitim ve süpervizyon almıştır. Tarık Gandur Uluslararası Çözüm Odaklı Eğitim Enstitüleri Birliği’nin (IASTI) Çözüm Odaklı Uygulayıcı olarak tanıdığı Türkiye’deki ilk ve tek terapisttir.

Tarık Gandur, psikolojik destek ve psikoterapinin mümkün olduğunca kısa bir müdahale olarak planlanması gerektiğine inanmaktadır. Geleneksel yöntemler ile yürütülen çalışmalar ile karşılaştırıldığında Gandur’un çalışmalarında ortalama seans sayısı, genellikle, daha düşüktür.

Travma ve travmaya müdahale alanında da pek çok eğitim almış olan Gandur, Soma Dayanışma Ağı Projesi’nde (SomaDa) projesinde gönüllü olarak çalışmıştır ve halen Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi Travma, Afet ve Kriz Birimi’nde travma alanında gönüllü çalışmalarına devam etmektedir. 

Tarık Gandur çalışmalarında çözüm odaklı terapinin yanısıra farkındalık meditasyonu tekniklerinden ve özellikle travma ile çalışırken EMDR tekniklerinden de yararlanmaktadır.

Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Tarık Gandur, İngilizce terapi de uygulamaktadır. 

Çalışma Alanları

 • Kısa Süreli Terapiler,
 • Ruhsal Travma ve Psikososyal Destek,
 • Çözüm Odaklı Terapiler,
 • Lezbiyen, Gey, Biseksüel (LGBT) bireylere yönelik psikolojik destek,
 • Bunalım, depresyon vb. sorunlar,
 • Stres ile başa çıkma, Öfke ile başa çıkma (stres yönetimi, öfke kontrolü),
 • Performans sorunları ( ders çalışma problemleri, sınav kaygısı vb. ),
 • Kaygı Sorunları (sürekli endişeli olma ve herşeyi kafaya takma),
 • Sosyal Sorunlar ( arkadaş edinememe gibi ),
 • Kariyer danışmanlığı ve iş yaşamı ile ilgili problemler,
 • Kişisel gelişim, Kurumsal gelişim ve koçluk.

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Psikologlar Derneği– TPD
  • TPD İzmir Şube Yönetim Kurulu Eski Üyesi
  • TPD İzmir Şube Travma, Afet ve Kriz Birimi Eski Üyesi
  • TPD İzmir Şube LGBTİ Çalışma Birimi Eski Üyesi
 • International Society for Traumatic Stress Studies- ISTSS  (Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Derneği) 
 • European Society for Traumatic Stress Studies- ESTSS (Avrupa Travmatik Stres Çalışmaları Derneği) 
 • EMDR Derneği (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) – EMDR-TR
 • Travma Çalışmaları Derneği– TÇD

Katıldığı Eğitimler ve Aldığı Sertifikalar

 • Meditasyon ve Farkındalığın Terapötik Uygulamaları– (3 Saat)-Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Derneği
  [Online]
 • Somatik Deneyimleme Giriş Eğitimi– (13 saat) Ursula Fürstenwald
 • Travmada De-Briefing– (7 saat) Doç. Dr. Sedat IŞIKLI- Türk Psikologlar Derneği
 • Kayıp ve Yas– (7 saat) Doç. Dr. Sedat IŞIKLI- Türk Psikologlar Derneği
 • Travma Tedavisi: Önlemeden Başaçıkmaya Uygulama Odaklı Bir Yaklaşım– (20 saat) Dr. Stephen LANGER- Northwest Brief Therapy Training Center
 • Çocuk, Ergen ve Aileleri ile Çözüm Odaklı Terapi- Eğitim (12 Saat) Dr. Stephen Langer- Northwest Brief Therapy Training Center
 • Lezbiyen, Gey, Biseksüel (LGB) Bireylerle Çalışma– Eğitim (16 Saat) Cinsel Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)
 • Çözüm Odaklı Kısa Terapi Süpervizyon- Bireysel Süpervizyon (16 Saat) Dr. Stephen Langer- Northwest Brief Therapy Training Center
 • Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi & Travma Tedavisinde Kullanımı– Eğitim (14 Saat) Dr. Stephen Langer- Northwest Brief Therapy Training Center & Ladros
 • Çözüm Odaklı Terapi – Eğitim & Süpervizyon (48 Saat) Harvey Ratner, MA- Brief London & DBE
 • Bilişsel Davranışçı Terapi- Kuramsal Eğitim (42 Saat) Prof. Dr. Hakan Türkçapar- Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • Bilişsel Davranışçı Terapi- Beceri Kazandırma Eğitim (30 Saat)  Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
 • EMDR- I. Düzey Eğitimi (32 Saat) Uzm. Psk. Emre Konuk- Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • Aile ve Evlilik Terapisi- I. Düzey Eğitimi (40 Saat) Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu- ODTÜ SEM
 • Psikodrama Kuram ve Uygulaması – Hazırlık Aşaması (48 saat) Doç. Dr Ülgen Okyayuz- Türk Psikologlar Derneği
 • Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Sertifikası (100 Saat) Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Çalışma Grupları

 • “Just Suppose…” (Uluslararası Çözüm Odaklı Terapi Kongresi) -Amsterdam- Haziran 2014 Sırasında Katıldığı Çalışma Grupları:
  • Creating Solution to Bullying in Schools (Okulda Akran Zorbalığına Yönelik Çözümler Üretmek) – Sue Young
  • Should I stay or should I go? Helping clients with decisions without creating more difficulty. (Danışanlara zor kararlarda yardım etmek) -Jan Müller
  • You and me: How to teach Solution -Focused Psychology to Children and Youth in Schools. (Okulda çocuklara ve gençlere Çözüm-Odaklı Psikoloji nasıl öğretilir?) -Ben Furman
  • There is A World Beyond Words, Let us do therapy. (Çözüm odaklı terapide kelimelerden fazlasını kullanmak) -Therese Steiner
 • Bilişsel Davranışçı Açıdan Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları (12 Saat) – Türk Psikologlar Derneği
 • Travma Psikolojisi (16 saat) – Türk Psikologlar Derneği
 • Depresyonun Kognitif Terapisi Çalışma Grubu (14 saat)- Keith Dobson
 • Fenomenolojik Metodoloji (3 Saat) – Doç. Dr. Hanna Nita Sherler
 • Kariyer Danışmanları ve Kariyer Koçları için Pozitif Psikoloji (5 Saat) [Online] – Positive Matters