top of page

UZMANLIK ALANLARIMDAN BAZILARI

BİREYSEL PSİKOTERAPİ

Bilişsel Davranışçı Terapi, Şefkat Odaklı Terapi ve Çözüm Odaklı terapi ve EMDR eğitimini aldığım ve uyguladığım yaklaşımlardan bazıları. Hedef odaklı ve süre sınırlı bir terapi yaklaşımı ile çalışıyorum.

DEPRESİF DUYGUDURUM

Hem bireysel psikoterapi pratiğimde hem de psikiyatri polikliniği deneyimimde, depresyon sorunları yaşayan birçok danışanla çalışma fırsatı buldum. Bu alanda, Şefkat Odaklı Terapi ve Davranışçı Terapi tekniklerinden özellikle yararlanıyorum.

ÇİFT TERAPİSİ

Çözüm Odaklı Çift Terapisi alanında uzmanlaşmanın yanı sıra, Duygu Odaklı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Çift Terapisi konularında eğitimler aldım. Ayrıca, Şefkat Odaklı yaklaşımların da bu alanda etkili olduğuna inanıyorum.

PSİKOLOJİK TRAVMA

Travmayla ilgili çalışmalarımda EMDR tekniğini yoğun bir şekilde kullanıyorum. Türk Psikologlar Derneği bünyesinde "Ankara Patlaması", "Soma Faciası" ve "İzmir Depremi" gibi çeşitli afetlere müdahalelerde bulundum ve İzmir Şubesi'nin Afet Birimi Koordinatörlüğü görevini yürüttüm.

PSİKOLOJİK PSİKOLDEĞERLENDİRME

Yetişkin psikolojik değerlendirme alanında birçok farklı test ve yöntem konusunda uzmanım. Genellikle sadece değerlendirme hizmeti sunmasam da, bu bilgi birikimim gerekli durumlarda hastaları doğru sağlık uzmanlarına yönlendirmemi sağlıyor.

STRES İLE BAŞAÇIKMA

Stres, yaşam kalitesini ve sağlığı önemli ölçüde etkileyebilen ciddi bir sağlık sorunudur. Çalışmalarımın çoğunda stresle başa çıkma önemli bir tema olarak yer alıyor. Bilişsel Terapi'den Şefkat Odaklı yaklaşımlara kadar zengin bir müdahale yelpazesinden faydalanıyorum.

TAKINTILAR 

Takıntılı düşünceler, konuşulması zor psikolojik sorunlar arasında yer alır. Bu tür sorunlarla başa çıkmak için bilişsel ve davranışçı teknikler kullanarak uzun süredir çalışmalar yürütmekteyim. 

ÖFKE SORUNLARI

Stresle birlikte, öfke de psikolojik destek seanslarının önemli konularından biridir. Öfke, her duygu gibi belirli bir amaca hizmet eden bir duygudur. Psikoterapi, öfkenizi patlamalar yaşamadan sağlıklı şekillerde ifade etmenize yardımcı olabilir.

LGBTI BİREYLER İLE ÇALIŞMA

LGBTİ bireyler, çeşitli psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu alanda, Cinsel Eğitim ve Araştırma Derneği'nden aldığım eğitimle birlikte, İzmir'de LGBTİ bireylere yönelik gönüllü psikolojik destek çalışmalarına katıldım. Terapi süreçlerinde her zaman kritik bir öneme sahip olan koşulsuz kabulün, bu alanda daha da büyük bir öneme sahip olduğuna inanıyorum.

KAYGI

Kaygı, vücudumuzun sürekli tetikte kalmasına neden olan bir duygusal durumdur. Bireysel çalışmalarımda, özellikle bilişsel ve davranışçı teknikler kullanarak kaygı ve endişeyle başa çıkma konusunda deneyim kazandım.

bottom of page